Wat maakt ons uniek ?

Wij kiezen voor intense samenwerking met klanten, zodat we als partner kunnen bijdragen aan de strategische doelen van onze klanten.

Wij zijn als team heterogeen en complementair: zo kunnen we ons als een kamelon aanpassen aan verschillende types klanten, zelfs voor de meest complexe vragen

Wij zijn een hecht netwerk van professionals: elk teamlid heeft bewust gekozen om via Advisory Services mee de schouders te zetten onder de uitdagingen

Onze teamleden willen ook op de lange termijn blijven deel uitmaken van deze samenwerking:

Omwille van de pragmatisch opgezette kennisdeling over tools- modellen – instrumenten, wanneer en hoe ze te gebruiken

 

ERKENNINGEN

Gecertificeerd senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie - Flanders Synergy

Erkend via het Vlaams Label bij de KMO-portefeuille  tot en met 25 juni 2024 

Algemeen domein van de pijler Advies : registratienr. DV. A214112

 

Certificat de Labellisation - prestataire du dispositif "Chèques-entreprises' - jusqu'au 25 février 2022

 

BENOEMINGEN

Anne-Maria Vandenbroucke : erkend als visitator voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Business Coach in Vlerick panels

 

PARTNERSHIPS

Partnership met vives : organisatie-ontwikkeling en HRM projecten

 

LOOPBAANCENTRUM ANTROPOS

Als werkgever kan u de “loopbaancheque” als instrument voor uw medewerkers benutten.

 

Onze Dienstverlening

Wij ondersteunen ondernemingen bij het nemen van strategische beslissingen, zowel op niveau van de organisatie als op niveau van de leidinggevenden, team en medewerkers. Dit gaat van het verduidelijken van missie en visie, het (her)definiëren van de structuren en processen, de cultuur, de ondersteunende systemen en te bereiken resultaten. 

Organisatiedoorlichting en –audit 

Wij helpen u het potentieel van de organisatie correct in te schatten. Welke domeinen worden onvoldoende uitgewerkt om een wezenlijke bijdrage te bieden tot het realiseren van de bedrijfsstrategie en -doelstellingen? Hiervoor hebben we een eigen instrument ontwikkeld. Klik op deze link : ondernemingsscan / organisatiescan en u vindt er een uitgebreide brocure

 

Definiëren van Missie en Visie – strategische doelstellingen 

Samen met het management organiseren wij workshops om een strategische toekomstvisie te bepalen. Onze jarenlange ervaring laat ons toe de meest geschikte modellen en technieken te selecteren die bij de bedrijfssituatie aansluiten om een gericht resultaat te kunnen bereiken. Wij hanteren strategische modellen die hun toepassingsmogelijkheden en nut bewezen hebben. De relatie theorie-praktijk laat ons toe aangepaste en sterke resultaten neer te zetten.

 

Organisatie-ontwerp en/of -herontwerp

Omwille van interne en externe redenen veranderen organisatie op organische wijze. Dit betekent dat er telkens kleine aanpassingen gebeuren omwille van de noden en knelpunten die zich voordoen. Daardoor is een organisatiestructuur na meerdere jaren niet meer éénduidig en vaak niet meer duidelijk voor medewerkers en mogelijks ook klanten. Daarom is het noodzakelijk om na lange tijd terug de vraag te stellen of het organisatieconcept, - structuur, nog aangepast is aan de noden van klanten, de veranderingen in de omgeving en de strategie van de organisatie. Dan kan een ontwerpoefening nodig zijn. Advisory Services begeleidt dergelijke herontwerp oefeningen en laat zich hierbij vaak inspireren door de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie.

 

Organisatie ontwikkeling en –integratie 

Fusies en acquisities worden vaak geïnspireerd door strategische en financiële ambities. Als de overname eenmaal getekend is, begint de opdracht om van de integratie een strategisch en financieel succes te maken. Dit is slechts mogelijk door de werkelijke integratie van bedrijfsprocessen en hun actoren. Advisory Services begeleidt de bedrijven in nauw overleg met de individuele stakeholders. Vanuit de integratie van de processen wordt een nieuw organisatieconcept uitgewerkt. Dit is de basis voor een geïntegreerde en vervolgens ook werkbare organisatiestructuur met bijhorend organigram. Van daaruit vinden individuen hun nieuwe functie en hun nieuwe verantwoordelijkheden in de ‘feitelijk’ gefusioneerde onderneming of organisatie.

 

Performantieverbeteringen – werken aan efficiëntie en effectiviteit 

Specifiek op procesniveau begeleidt Advisory Services elk type organisatie bij het verbeteren van processen op basis van eigen, sterk visuele, analysetechnieken en methoden. Dit kan op het vlak van verhogen van klantgerichtheid, versnellen van doorlooptijden, verhogen van rentabiliteit en efficiëntie of reduceren van kosten. Onze aanpak is gericht op een sterke betrokkenheid met de sleutelactoren in de onderneming, waardoor ze na de interventies sterk gemotiveerd zijn om de op gang gebrachte organisatieverbeteringen blijvend te sturen en mede te verankeren in de organisatie

 

Begeleiding van veranderingsprocessen 

Onze consultants kunnen organisatieveranderingen op een professionele manier faciliteren en op die manier een breed draagvlak creëren voor de implementatie van de toekomstgerichte visie, strategie en projecten. We begeleiden uw veranderingstraject door deelnemers inde sessies te betrekken en enthousiast te maken voor verandering. Elke vorm van verandering in de onderneming begint met een uitvoerige analyse van de positieve kern van de onderneming die gelinkt wordt aan elke strategische verandering. Via workshops op maat stimuleren wij medewerkers om zich te engageren in de verdere uitbouw van uw organisatie. 

Deze workshops kunnen diverse topics behandelen zoals leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, cultuurverandering, procesverbeteringen en -veranderingen..