THE EASY WAY OUT IS A HELPING HAND

Advisory Services is actief op het kruispunt tussen strategievorming - organisatieontwikkeling, HR en change. Elk van onze projecten start met een grondig inzicht in de behoefte van de klant. Op basis van deze behoefte-inschatting, maken we een concreet plan van aanpak. In het plan van aanpak worden keuzes gemaakt welke methodes worden ingezet. Elke consultant - coach- trainer heeft in zijn bagage verschillende methodes om een gelijkaardige situatie bij te sturen. In ons plan van aanpak wordt steeds gezocht naar de meest efficiënte methode die bovendien aansluit bij het type klant - organisatie waarvoor gewerkt wordt. Dit zorgt ervoor dat de keuze ook de meest effectieve wordt en bijdraagt tot het bereiken van het vooropgestelde resultaat.

Onder de rubriek Cases, vindt u enkele voorbeeld projecten terug. Onze projecten hebben in essentie altijd met veranderingen in de organisatie te maken en grijpen in op de strategische keuzes, de structuur en het organogram van het bedrijf of organisatie, de cultuur, de gebruikte systemen, de processen en verantwoordelijkheden. Sommige projecten leiden tot een volledige herstructurering en zijn dus zeer ingrijpend. Andere projecten leiden tot gestage verbetering door heel secuur de verandering te managen met de mens in de organisatie. Daardoor ontstaat duurzame en blijvende verandering tot ieders tevredenheid. 

Bij onze klanten werken we zowel op het organisatieniveau, het teamniveau als op het individuele niveau om de performantie te ontwikkelen en te verbeteren. De kennis en ervaring met de niveaus en het bewaken van de samenhang is één van onze kwaliteiten. 

Uitgangspunt

Teamwork is essentieel. Bij elk project wordt nagedacht over de behoefte aan competenties. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de opdracht, worden medestanders in het plan van aanpak voorzien. Binnen elk project  functioneert een dusdanig samengesteld team goed omdat we dezelfde overtuigingen delen : we gaan voor het resultaat dat we voorafgaandelijk hebben besproken. We werken transparant en in nauw overleg met de klant. We beheersen de technieken van het projectmanagement, waarbij timing, budget en relaties professioneel worden beheerd. Kortom, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Dit is de no-nonsense mentaliteit die bij elk van ons sterk aanwezig is en door onze klanten wordt geapprecieerd. 

 

ERKENNINGEN

Gecertificeerd senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie - Flanders Synergy

Erkend via het Vlaams Label bij de KMO-portefeuille  tot en met 29 april 2019  

Algemeen domein van de pijler Advies : erkenningsnr DV. A214112

Algemeen domein van de pijler Strategisch Advies : erkenningsnr DV.S213865

Groei van de pijler Strategisch Advies : erkenningsnr DV.S106723

Preventief Bedrijfsbeleid van de pijler Strategisch Advies : erkenningsnr DV.S106723

 

BENOEMINGEN

Anne-Maria Vandenbroucke : erkend als visitator voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Business Coach in Vlerick panels

 

PARTNERSHIPS

Partnership met vives : maatschappelijke dienstverlening